Lärande när och där det passar.

Vi gör eLearning personlig och kombinerar den med ett utbildningsmaterial eller Blended learning, så att det passar olika lärstilar. Och det finns möjlighet att träffa läraren även i verkligheten.

Utveckling av e-Lektioner

Vi samarbetar med skickliga IT-pedagoger som i kombination med vår processtekniska kunskap kan ta fram professionell och funktionell e-utbildning för ditt företag, dina produkter och dina processer. Både för internutbildning, produktkunskap för dina återförsäljare eller interna introduktionsprogram för nyanställda.

En lärplattform är en programvara som organiserar och strukturerar information och kunskap. Den hjälper dig med administration, genomförande och uppföljning av utbildning. Vår lärplattform heter eFront PRO och är en av de internationellt sett mest uppskattade lärplattformarna. Den hanterar inte bara färdiga e-kurser, utan klarar också av kompetensanalyser och skapande av avancerade e-kurser och tester.

Våra e-kurser har tagits fram som stöd för våra grundutbildningar inom yrkeshögskolan. De finns tillgängliga på Creando School. Vi kan anpassa dem även för din verksamhet. De områden som finns är exempelvis:

 •  Strömningslära
 •  Värmeöverföring
 •  Kemi
 •  Processkemi
 •  Värmeteknik
 •  Strömningslära
 •  Energiteknik
 •  Förbränning
 •  Miljöteknik
 •  Torkning
 •  Destillation
 •  Extraktion
 •  Indunstning

Vi samarbetar med skickliga IT-pedagoger som i kombination med vår processtekniska kunskap kan ta fram professionell och funktionell e-utbildning för ditt företag, dina produkter och dina processer. Både för internutbildning, produktkunskap för dina återförsäljare eller interna introduktionsprogram för nyanställda.