Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga.

Kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för företaget. Den skall vara en
kontinuerlig process där ledningen är engagerad och kompetensutvecklingen är en
naturlig del i arbetet på olika avdelningar. Vi vill ge dig de verktyg du behöver
för att klara kompetensarbetet själv.

Vårt kompetensverktyg eFront PRO kombinerar kompetensverktyget med en lärplattform där du kan hantera hela företagets kompetens och kompetensutveckling på ett enkelt sätt. Det är ett modernt och användarvänligt verktyg som kommer att göra din vardag enklare. Det är prisvärt och lämnar kontrollen helt till dig. Läs mer i vårt produktblad.

Om ni själva vill analysera kompetensbehov, göra kompetenskartläggning och identifiera kompetensgap, kan ett lämpligt första steg vara att välja vilka kompetensområden som är relevanta för befattningarna. Här kan vår bank av kompetensområden kopplat till befattningar göra processen snabbare och minska risken att något glöms bort.

Kompetensbanken har utvecklats genom kompetensanalyser på olika anläggningar under nästan 20 år och återspeglar därför företags verkliga kompetensbehov.

Vi stöttar dig i implementeringen och genomförandet av kompetenskartläggning. Vi vill göra det enklare för dig att utveckla den självlärande organisationen. Vi vill att du skall klara dig själv. Men finns vid din sida om du behöver hjälp. Genom hela kompetensprocessen.
Vi kan exempelvis hjälpa dig med:

  • • Initiering
  • • Kompetenskartläggning
  • • GAP-analyser
  • • System för intern kompetensöverföring
  • • Handledarutbildning
  • • Kompetensinsatser av olika slag
  • • Utvärdering