FÖRETAG TYCKER

yh_staende

” Jag uppskattar den goda kontakten med Creando och att industrin kan påverka upplägg och innehåll. Den stora andelen LIA gör att utbildningen blir verklighetsnära. Upplägget med distansutbildning ger flexibilitet i planering av LIA-veckorna vilket underlättar för oss att ta emot studenterna. De som gått utbildningen kommer in i skiftlaget med ett processkunnande som är ett mycket bra komplement till den erfarenhet som redan finns.”

Johanna Lassfolk, Iggesund Paperboard AB

” Har man gått den här utbildningen kommer man snabbare in i arbetet och har lättare att möta dagens och morgondagens kompetenskrav. Man blir en person att satsa på, helt enkelt.”

Staffan Eliasson, Nynas AB