yh_staende

Drifttekniker/Processoperatör

Distansstudier med valfrihet och verklighetsförankring

Vi vill att vår yrkeshögskoleutbildning ger dig de bästa förutsättningarna för att arbeta som drifttekniker eller processoperatör. Vi vill också hjälpa industrin med nya duktiga medarbetare. Därför lägger vi stor vikt på en god teoretisk grund, praktiska övningar i industriell miljö, kommunikation med andra yrkesgrupper och förmågan att koppla samman teori och verklighet.

 Vid tio tillfällen träffas alla tre-fem dagar i Nordanstig, Nynäshamn eller Piteå för föreläsningar, diskussioner och övningar. Övrig tid studerar du på hemorten med stöd av lärare, lärplattform och Creandos YH-böcker. Dessutom bildas det studiegrupper på olika orter dit lärare kommer för handledning. Du gör många studiebesök i industrin där du får se i verkligheten det som tas upp i teorin.

Under det första året läser du kurser som ger dig den grundkunskap som behövs i all processindustri. Under det andra året specialis­erar du dig mot antingen värmeproduktion, skogsindustri eller kemisk industri.

Verklighetsförankring och praktiska moment finns i alla teoretiska kurser. Under tjugo veckor sker dessutom utbildningen på industrin. Du kan välja att göra din LIA (lärande i arbete) hos någon av våra samarbetspartners, eller på ett företag du själv väljer.

 Lärarna från Creando har erfarenhet av den industriella miljön, vad yrkesrollen kräver och kan relatera till din kommande arbetsplats. Problem som vi ena veckan diskuterar med industrin kan vi nästa vecka ta med till utbildningen och delge dig.

Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN.