Helt anpassad till er Process och Produkter ”ger direkt nytta i processen”

 

Utbildningen kommer att fokuseras på ny kunskap som integreras med erfarenhetsutbyten, applikationer, problemlösning och felsökning. Utbildningen fokuseras på tre avsnitt:

  • Kännedom om övriga processteg (1)
  • Kunskap om sin egen process(2)
  • Fördjupad kunskap och förståelse för sin process och problemlösning (3)

 

Företagsanpassade utbildningar kan göras till alla typer av befattningar. Ex

  • Fiberlinjen för kokare och blekare
  • Kemikalieåtervinning för mixare
  • Torkmaskinoperatörer
  • Mälderister – torkare – bestrykare – smetberedare
  • Rullmaskin – arkare

 

Kontakta oss för mer information:

Urban Öjteg 072 – 303 13 57 

Teofil Krantz  073 – 544 68 49