Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga.

 

I kompetensförsörjning ingår att definiera kompetensbehov, göra kompetensanalyser i den befintliga organisationen, identifiera kompetensgap och prioritera vilka gap som behöver åtgärdas och hur. Vi kan hjälpa dig genom hela processen. Vi har verktyg som vår kompetensbank och vårt kompetensverktyg Capture som kan användas för kompetensbevakning och kompetensgapsanalyser. Vi kan också hjälpa dig att genomföra kompetensanalyser för din personal. 

Kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för företaget. Den skall vara en kontinuerlig process där ledningen är engagerad och kompetensutvecklingen är en naturlig del i arbetet på olika avdelningar. Vi vill ge dig de verktyg du behöver för att klara kompetensarbetet själv.

Vårt kompetensverktyg eFrontPRO (Capture) är ett modernt och användarvänligt verktyg som kommer att göra din vardag enklare. Det kan exempelvis användas som stöd i kompetensanalyser och för att bevaka att alla kravubildningar genomförs i god tid. eFrontPRO kombinerar kompetensverktygets funktioner med en lärplattform där du kan hantera hela företagets kompetens och kompetensutveckling på ett enkelt sätt. Det är flexibelt, kan kommunicera med de flesta andra system och kan byggas ut efter dina önskemål.

Om ni själva vill analysera kompetensbehov, göra kompetenskartläggning och identifiera kompetensgap, kan ett lämpligt första steg vara att välja vilka kompetensområden som är relevanta för befattningarna. Här kan vår bank av kompetensområden kopplat till befattningar göra processen snabbare och minska risken att något glöms bort.

Kompetensbanken har utvecklats genom kompetensanalyser på olika anläggningar under nästan 20 år och återspeglar därför företags verkliga kompetensbehov.

Vi stöttar dig i implementeringen och genomförandet av kompetenskartläggning. Vi vill göra det enklare för dig att utveckla den självlärande organisationen. Vi vill att du skall klara dig själv. Men finns vid din sida om du behöver hjälp. Genom hela kompetensprocessen.
Vi kan exempelvis hjälpa dig med:

  • Initiering
  • Kompetenskartläggning
  • GAP-analyser
  • System för intern kompetensöverföring
  • Handledarutbildning
  • Kompetensinsatser av olika slag
  • Utvärdering

Mer information om hur vi kan hjälpa dig med kompetensverktyg får du genom att kontakta

Urban Öjteg 072-303 13 57