Operatörstrainee är lönsamt

 

Operatörstrainee är en utbildning där företaget anställer personal för att utbildas till operatör. Med erfarenhet från två av de större operatörs-traineeutbildningarna i Sverige och från yrkeshögskoleutbildning på distans, genomför vi nu öppna operatörstraineeutbildningar där olika bruk skickar några deltagare som får studera på halvfart under ett drygt år.

Ta kontrollen över er rekrytering
De kommande årens pensionsavgångar är en stor utmaning för många industrier. Det är mycket annat än industriarbete som lockar ungdomar och tillgången till personer med rätt utbildning är mycket begränsad. Med vår erfarenhet från operatörstraineeprogrammet vid Iggesund Paperboard och från att bedriva en industrinära yrkeshögskoleutbildning på distans, har Creando tagit fram ett program för operatörstraineer, där varje bruk kan anställa lämpliga personer och låta dem gå vår utbildning samtidigt som man arbetar. Utbildningen varar i ett drygt år och är på modifierad distans, där man träffas en vecka varannan månad på något av de medverkande bruken och får genomgångar som kompletteras med eLearning och anpassat utbildningsmaterial från Creando.

På efterfrågan från industrin har vi skapat en utbildning för nyblivna operatörer som ska ge den kunskap som behövs för att förstå de olika momenten i produktionen, se verkligheten bakom skärmarna och för att fungera i ett team. Många bruk behöver rekrytera driftpersonal för att täcka upp den kompetens som försvinner med pensionsavgångar de kommande åren. Nyanställda operatörer behöver förstå vad som sker i processen för att snabbt komma in i befattningen och i skiftlaget. Utbildningen i Grundläggande operatörskunskap ger nya operatörer den viktigaste kunskapen för att snabbt utvecklas i rollen.

För de operatörer som arbetat 3-5 år utformade vi även en fördjupad utbildning för operatörer som vill utveckla sin förmåga till problem-lösning och utveckling över befattningsgränserna i ett sulfatmassabruk. För att utveckla sin problemlösande förmåga, behöver operatören fördjupade kunskaper om de tekniska förutsättningarna och om hur det egna processavsnittet hänger samman med andra delar i fabriken. Som ett komplement till våra befattningsutbildningar, har vi tagit fram den här utbildningen för de som vill ta ett större ansvar i att utveckla verksamheten.

För mer information kontakta Bo Smeder 070- 662 93 82