yh_staende

En processindustri är en industri där man mäter mängden man producerar i ton, m3 eller m2, eller andra enheter som inte är antal. Typiska processindustrier är pappersbruk, kartongbruk, massabruk, stålindustrier, raffinaderier och andra kemiska industrier. Industrier som inte är processindustrier är exempelvis biltillverkare, möbeltillverkare och tillverkare av kylskåp.

Som drifttekniker/processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla process och produkt. En del av arbetet sker i kontrollrum där man via datorer får information om hur processen går och kan exempelvis öppna och stänga ventiler. En del av arbetet sker ute i anläggningen där man kontrollerar att utrustningen fungerar som den ska och utför en del manuella uppgifter. Man försöker lösa uppkomna problem och förhindra att problem uppstår.

Det är egentligen samma arbete som kallas lite olika i olika industrier. På energiföretag och raffinaderier kallar man det ofta drifttekniker. I kemisk industri kallar man det vanligen processoperatör. I massa och pappersbruk kallar man de som tillverkar massa, papper och kartong för processoperatörer medan de som kör pannorna ofta kallas drifttekniker.

Nej, då. Det finns flera vägar att gå. Dels kan du läsa in kursen, kontakta i så fall Komvux i din kommun. Om du har skaffat motsvarande kunskaper på annat sätt, exempelvis genom yrkesarbete, kan du göra ett kompletterande test hos oss som visar att du har tillräckliga kunskaper. Kontakta oss så får du veta hur det går till.

Normalt sett är distansutbildning mer krävande eftersom det ställer stora krav på dig att planera din tid och ta ansvar för ditt lärande. Om du klarar det, kan en distansutbildning vara mindre krävande på så sätt att man själv kan styra mer över sin tid och lättare kan kombinera det med att exempelvis vara småbarnsförälder.

Det beror på dig. Dels behöver du vara mycket disciplinerad med studierna dels behöver du ha lätt för att ta till dig information och att lösa problem med matematiska beräkningar. Det är heltidsstudier, men om man har lätt för sig kan det krävas mindre tid. Du måste också kunna vara ledig från ditt arbete under de dagar vi träffas på inneveckorna. Om du arbetar samtidigt med studierna rekommenderar vi att du arbetar deltid.

Du får så mycket stöd du behöver så länge du själv anstränger dig!

Där finns all dokumentation kring kurser och utbildning som du behöver: kursplan, studieplan, studiebesöksinstruktioner, inläsningsanvisningar och så vidare. Där finns också inspelade lektioner, länkar, dokument och annat du behöver i studierna. Där kan du också kommunicera med lärare och andra studenter genom meddelanden, chat och forumdiskussioner. Det är också på plattformen du lämnar in dina projektrapporter. Har du en fråga du behöver få hjälp med, är det också lärplattformen du använder.

Under inneveckan (som ibland bara är tre dagar) börjar du med att tenta förra kursen. Därefter drar nästa kurs igång: du får utskrivna kurs- och studieplaner, de uppgifter som ska lösas under kursen och du får köpa kursens ”Creando-böcker”. Läraren går igenom viktiga eller särskilt svåra moment i kursen och du får tillfälle att börja arbeta med kursen. Vi planerar de studiebesök som ska göras och utbildningsledaren kommer att prata med dig för att höra hur det går och om det är något särskilt du behöver hjälp med. I slutet av inneveckan går vi igenom allt som ska göras under kursen och vilka kraven är för att bli godkänd (eller väl godkänd) på kursen.

Efter inneveckan börjar du, tillsammans med din studiegrupp, med att arrangera era studiebesök. Du läser litteraturen, gör övningar och tittar på filmer på lärplattformen. Du gör studiebesök och skriver rapporter från dessa och lämnar in på lärplattformen. Vissa rapporter diskuteras också på lärplattformen. Har du frågor, ställer du även dem på lärplattformen. Personliga frågor kan du maila direkt till lärare eller utbildningsledare. Du börjar normalt läsa Creandos kursbok, men för att få fördjupad förståelse och lite bredare kunskap läser du också fördjupningslitteratur.

Du får en kursplan som beskriver målen med kursen och betygskriterierna. Du får dessutom en studieplan som mer i detalj går igenom vad du förväntas kunna efter kursen och var du hittar informationen. Du har också en ”vanlig” litteraturhänvisning där det framgår vilka sidor i böckerna som ingår i kursen.

Industrins behov av kompetent personal är stort. Industrin har själv varit med och utformat utbildningen och har redan tidigare anställt flera med den här utbildningen. Så utbildningen är ett mycket bra sätt att få arbete. Men dessutom hänger det på dig och hur du är. Om du tar initiativ och är drivande under utbildningen och vid studiebesöken på industrin, är seriös i ditt intresse att arbeta i industrin och fungerar bra i skiftlagen under LIA-perioderna, kan vi nästan garantera att du får ett arbete.

Våra distansstudier följer de mönster för en bra distansutbildning, som Myndigheten för Yrkeshögskolan har publicerat. Det innebär att det finns ett genomtänkt pedagogiskt distansupplägg, att det finns en tydlighet i vad man förväntas göra som student, snabb respons, att studenter involveras i varandras studier och att det finns flera olika kanaler att ta in information. Vår ambition är alltid att vara den bästa distansutbildningen.

Skriftliga prov eller tentor är bara ett sätt att visa kunskap. Det som är viktigt för oss är att du visar kunskap, inte hur det görs. Har du svårt att visa kunskap genom att skriva prov, får du visa det på annat sätt.

Det finns flera anledningar:

Som ambitiös och seriös studerande som kan fungera väl i ett skiftlag, kommer den här utbildningen göra dig väldigt attraktiv på arbetsmarknaden.

Du får en avancerad utbildning som ger dig förutsättningar att utvecklas i yrkesrollen.

Du får tillgång till bästa tänkbara lärare och kursböcker

Du får stora möjligheter till kontakt med många olika industrier, inte bara genom LIA-kurserna utan också genom alla studiebesök som du och dina gruppmedlemmar kommer att genomföra.

Du kommer att utveckla din initiativförmåga och ditt ansvarstagande; personliga egenskaper som är mycket efterfrågade av industrin.

…och du kommer att ha roligt under tiden

För att du ska trivas att arbeta som drifttekniker eller processoperatör måste du kunna arbeta i skift. Det finns olika typer av skiftgång, men det är vanligt att man ibland arbetar natt och på helger. Som kompensation får man ledighet då man kan återhämta sig och tillägg på lönen. En del som arbetar skift trivs mycket bra med det och vill inte byta, medan andra har svårt för det. Du behöver också tycka om att göra saker både praktiskt och att tänka och hitta lösningar. Det är också bra om du kan ta eget ansvar och tycker om att arbeta med både människor och maskiner. Du behöver dock inte vara fysiskt stark och arbetet är mindre slitsamt än att arbeta exempelvis inom vården eller på restaurang.

Creandos kursböcker är skrivna på ett enkelt sätt med många exempel på hur man kan lösa uppgifter, främst beräkningar. Vår idé är att kursböckerna ska göra det enklare att komma in i ämnet så att man senare kan läsa (och förstå) mer avancerad litteratur. Våra kursböcker går inte att köpa någon annanstans, utan de är unik för våra utbildningar. Många säger att Creandos kursböcker varit avgörande för att man klarat utbildningen. Det är inget tvång att köpa Creandos kursböcker, men det är svårt att klara utbildningen utan den. Hittills är det ingen som avstått från att köpa den.