Få verktyg och stimulans för utveckling på din arbetsplats.

 

Förkovra dig och tänk nytt!

Vi har öppna kurser inom olika områden och på olika nivåer. Vi lägger stor vikt
vid att du som deltagare ska få så mycket som möjligt ut av våra lärare, av kursmaterialet och av kontakterna med andra kursdeltagare. Våra ingenjörs- och processteknikkurser fördjupar din kunskap och breddar ditt kunnande. De inkluderar diskussion och problemlösning som öppnar ögonen för nya sätt att tänka och ger verktyg och stimulans för utveckling på din arbetsplats. Mer information om dessa kurser hittar du under Ingenjör och processteknik och på Aktuella kurser ser du kommande utbildningar.


Kontakta Urban Öjteg för mer information 072 – 303 13 57