Creando fokuserar på dina behov

Vi levererar kompetens till processindustrin. Skogsindustrin är vår hemmamarknad och det är där de flesta av våra kunder finns. Vi är också en uppskattad leverantör till petrokemisk industri, stålindustri, kraftvärme, träindustrier och yrkeshögskolor.

Du kan också titta på kurser och filtrera det kursutbud som är aktuellt för din bransch.

Klicka på din bransch och se vad vi kan göra för just dig.

Massa/papper    Förpackningsindustrin    Kemisk Industri    Kraft/Värme  Sågverk    Stål- och metallindustrin    YH

<< Bakåt                                                                                                   Utbud >>