Kvalitetssäkring

Creando har ett kvalitetssystem byggt på flera års erfarenhet av att utbilda yrkesverksam personal.
Genom tät kontakt med näringslivet uppdaterar vi ständigt våra utbildningar för att motsvara yrkeslivets krav.

Vi mäter deltagarens upplevelse under utbildningens gång och kan snabbt agera på de förbättringsmöjligheter som identifieras. Vi följer också upp effekterna av utbildningen, genom att samtala med beställaren och mäta hur deltagaren utvecklas efter att ha gått en utbildning hos Creando. Vi väljer våra lärare med krav på pedagogisk kompetens och praktiskt ämneskunnande.

AuktoriseratUtbFrtg

Utbildningsföretagen
(fd SAUF)

Creando är auktoriserad utbildningsleverantör enligtUtbildningsföretagens högt uppställda kvalitetskriterier. Auktorisationen innebär att det blir lättare för dig som utbildningsköpare att värdera de tjänster som ett utbildningsföretag erbjuder.

Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Auktorisationen är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom vuxenutbildningen. Den gör det lättare för utbildningsköpare och deltagare att värdera de tjänster som erbjuds.

Syftet med Utbildningsföretagens auktorisation är i korthet att påverka och höja standarden i branschen. Kunderna vet genom auktorisationen att de företag som de anlitar är seriösa och håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår.

Den som anlitar tjänster av ett auktoriserat utbildningsföretag har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.

Besök Utbildningsföretagen så får du veta mer.

Se vårt intyg här

Exempelvis – SAAB AB använder SAUF:s auktorisation vid upphandlingar av utbildningar.

”- När vi upphandlar utbildningar ser vi en stor fördel i att leverantörerna är kvalitetssäkrade enligt SAUF:s auktorisation. Det underlättar både för oss och utbildningsleverantörerna eftersom det förenklar administrationen vid varje upphandlingstillfälle”, säger Mats Jonson och fortsätter; ”-Det är skönt att veta att en oberoende part som SAUF har kvalitetssäkrat leverantörerna och vi anser att de krav som man har satt upp är i linje med vad vi på Saab AB står för.”