« Bakåt

Ånga som energibärare


Kursbeskrivning

Nu genomför Creando Training en kurs i Ånga som energibärare.

Bristande förståelse för ånga och kondensat orsakar onödiga energiförluster och haveririsker.
Den här kursen kommer att ge dig verktyg för att förstå ångan och därmed öka energiutnytjjandet och driftsäkerheten för din anläggning.
Kostnader fär drift- och underhåll kan ofta minska med flera hundra tusen kronor per år med rätt kunskap.

Kursens mål

Efter kursen skall du ha tillräcklig kunskap om ångoch kondensatsystem för att på ett energieffektivt och driftsäkert sätt arbeta med dimensionering, drift och underhåll av sådana system.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar med ånga som producent, ångkonsument eller konstruktör:
• Konstruktörer av ång- och kondensatsystem
• Driftingenjörer
• Drifttekniker
• Processoperatörer
• Arbetsledare inom underhåll
• Underhållsingenjörer el/automation och mek
• Underhållstekniker
• Reparatörer och mekaniker
• FU-inspektörer

Förkunskaper

Kursen ställer inga krav på förkunskaper eller tidigare erfarenheter.

Tid

2 dagar, 10:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 950 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen