« Bakåt

Bestrykningsteknik


Kursbeskrivning

Nu genomför Creando Training AB en kurs som ökar din kunskap om och förståelse för bestrykning av papper och kartong - både idag och imorgon.

Kontinuerligt ökade krav på tryckkvalitet och en ständig strävan mot lägre ytvikt och ökad maskinhastighet ställer större krav på bestrykningsprocessen. För en effektiv och lönsam produktion är det viktigt att förstå samverkan mellan baspapper, bestrykningskemi och bestrykningsmetod samt bestrykningsskiktets påverkan på körbarhet och tryckkvalitet. Bestrykning är ett område där utvecklingen är särskilt snabb och det är viktigt att hålla sig uppdaterad om aktuell och kommande teknik.

Kursens mål

Kursen skall ge dig uppdaterad kunskap om aktuell bestrykningsteknik och smetar samt om teknik under utveckling. Den skall också ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan bas-papper, bestrykning, tryckning och produktkvalitet. Efter kursen skall du ha bättre förutsättningar för att effektivisera produktionen och öka kvaliteten.

Målgrupp

• Du som arbetar som produktions-ingenjör, processingenjör, driftingenjör eller utvecklingsingenjör hos pappers– eller kartongtillverkare.
• Du som arbetar som skiftledare, produktionsledare eller arbetsledare och behöver kunskap och förståelse för bestrykning.
• Du som arbetar hos leverantörer till pappersindustrin och behöver fördjupa dina kunskaper inom området.
• Du som arbetar inom FoU och vill öka din kunskap om aktuell bestryknings-teknik.

Tid

3 dagar, 10:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 24 950 SEK exkl moms