« Bakåt

Från stock till papper och kartong


Kursbeskrivning

Har du någon gång funderat varför ett bruk ser ut som det gör?
Måste det vara så komplicerat? Ser andra bruk ut på samma sätt?
Och vad pratar mina kollegor om när ord som ljushet, utbyte, freeness, bestrykning och styvhet kommer på tal?
Följ med på en spännande resa från stock via fiber till papper och kartong.
Förstå ditt bruk. Förstå era produkter. Förstå dina kollegor.

Kursens mål

Efter utbildningen skall du förstå hur massa, papper och kartong tillverkas och hur de olika momenten i tillverkningen hänger samman.
Du kommer att förstå skillnaden mellan de olika massorna och anledningen till val av massa.
Du skall ha kännedom om vilka egenskaper olika produkter kräver och hur man kan tillverka produkter med så olika egenskaper.
Du kommer att känna igen de vanligaste begreppen som förekommer i produktionen, både egenskaper
och processutrustning mwn även olika nyckeltal som exv. verkningsgrader.
Du ska ha fått svar på alla dina frågor.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som behöver en överblick över hela kedjan från ved till papper/kartong:
• Du arbetar med underhåll i skogsindustrin
• Du arbetar med administration på ekonomiavdelningen, personalavdelningen eller med IT inom skogsindustrin.
• Du arbetar hos en leverantör till skogsindustrin och behöver en förståelse för vad dina kunder gör.
• Du arbetar med vidareförädling av papper eller kartong på ett tryckeri eller hos en konverterare.
• Du är nyanställd operatör eller drifttekniker på ett bruk men saknar utbildning i massa och papper.

Förkunskaper

Den här kursen ställer inga krav på särskilda förkunskaper.

Tid

2 dagar, 10:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 9 950 SEK exkl moms