« Bakåt

Processteknik – Sulfatmassa


Kursbeskrivning

Nu genomför Creando Training en kurs som ökar din kunskap om och förståelse för processtekniken i sulfatmassatillverkning - både idag och imorgon.

För god lönsamhet krävs en optimal och kostnadseffektiv process samt hög och jämn produktkvalitet. En förutsättning är en motiverad och kunnig personal som kan fatta rätt beslut för hela anläggningen i olika situationer. När organisationer trimmas ökar ansvarsområden och anställda hamnar på nya positioner. Det kräver kunskap om processtekniken i hela fiberlinjen samt om kemikalieåtervinning och miljöteknik.

Kursens mål

Kursen skall ge dig detaljerad kunskap i sulfatmassatillverkningen. Den skall ge dig en fördjupad förståelse för enhetsoperationernas uppbyggnad och funktion, flöden i tillverkningens olika delprocesser samt hur dessa samverkar. Efter kursen kommer du att ha bättre kunskap om din egen process och hur den kan optimeras för ökad produktivitet och driftsekonomi.

Målgrupp

• Du som arbetar som ingenjör inom sulfatmassaindustrin eller har bytt tjänst och behöver uppdatera din kunskap.
• Du som arbetar som produktionsledare, skiftledare, produktionstekniker eller certifierad operatör och behöver fördjupa dina kunskaper inom området.
• Du som arbetar inom FoU och vill öka din kunskap inom processteknik.
• Du som arbetar hos leverantör och behöver kunskap om sulfatmassa tillverkning.

Tid

3 dagar, 10:00 - 16:00

Pris

Deltagaravgift 24 950 SEK exkl moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen